Kosten en vergoedingen

De therapeut van nu is de melkboer van toen,  ze verkopen beide iets waar je van groeit.

De financiële afhandeling van mijn diensten zijn afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. Wilt u meer weten, dan bent u welkom om  contact met mij op te nemen.

Kosten overzicht
Kennismaking en intake € 120
Therapeutische sessie 50 minuten € 70
Therapeutische sessie 90 minuten € 120
Telefonisch consult 10 min € 10
‘no-shows’ (niet of op laatste moment afgemelde afspraken) € 70
Verslag € 150

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW sinds 1 januari 2013.

Een keer per maand stuur ik een rekening per mail of per post. Deze wordt eenmalig verstrekt. U kunt zelf de rekening declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Informeer bij uw verzekering welke vergoeding u krijgt. Mijn hulp valt onder de aanvullende verzekering onder de noemer alternatief . Ik sta geregistreerd bij de SRBAG en NFG.

Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM IV is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Ouders kunnen met dit PersoonsGebonden Budget zelf zorg en begeleiding inkopen. Zij zijn echter zelf verantwoordelijk op welke wijze zij het geld besteden. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door het Centraal Orgaan Zorg (CIZ)