Opvoeders/volwassenen.

Aan ieder die de taak van opvoeding op zich heeft genomen en zelf is opgevoed.

De maatschappij vraagt heel veel van ouders en verzorgers. Ik wil (groot)ouders en verzorgers met al mijn kennis, kunde en ervaring helpen waar dat nodig is. Dit kan zijn bij een probleem van een van uw kinderen, een probleem wat u als opvoeder ervaart of een probleem wat in het gezin of in de relatie bestaat. De hulp is therapeutisch en/of opvoedkundig gericht. Bij scheidingen kan ik een bemiddelende rol innemen.

Ik maak eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Alleen, met partner, met kind, of met gezin.  Het aantal bijeenkomsten varieert van 6 tot 12.  De behandeling sluiten we af met een gesprek en als u dat wenst, een schriftelijk verslag. Aan dit laatste zijn extra kosten verbonden.

Naast  hulp aan kinderen geef ik ook  hulp aan volwassenen, relaties en het ontwikkelen van  (groot)ouderschap na scheiding.