Workshop familieopstellingen

Een krachtig therapeutisch instrument om ieder inzicht en verheldering te geven.

kennismakingsworkshop: 6 MAART 2015
workshop opstellingen: 20 MAART 2015

kennismakingsworkshop: 9 APRIL 2015
workshop opstellingen: 17 APRIL 2015

9.30 UUR – 16.30 UUR

BEATRIXLAAN 10
1815JN ALKMAAR

Voor ieder die kind is geweest

Wij zijn allemaal lid van een familie, het familie systeem. Familieleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewust of onbewust voelen wij de stromen van gevoelens die invloed hebben op ons dagelijks bestaan. Met behulp van familie opstellingen kunnen gevoelens, gedragingen zichtbaar en hoorbaar worden gemaakt Het geeft ons de kans om inzicht te krijgen in moeilijke situaties.

Korte uitleg

In een kennismakingsworkshop kan je kennismaken met het fenomeen opstellingen en systemisch- waarnemen. Bij de opstellingenworkshop kan je een eigen thema inbrengen. Aan een andere deelnemer wordt gevraagd om representant te zijn voor dat wat je wilt begrijpen van je zelf en/of waar je last van hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: je ouder, je kind, je gedrag. In de ruimte worden de representanten geplaatst. Vanaf de zijlijn kijk je wat er voor je ogen afspeelt. Je hebt geen voorkennis nodig om representant te zijn.
In een veilige, vertrouwde omgeving begeleid ik ieder d.m.v. waar te nemen wat er gebeurt en te interveniëren waar dat nodig is.

Mogelijke vragen

  • Hoe komt het dat ik mij zo verdrietig/depressief voel?
  • Waar komt de onrust vandaan als ik met mijn broer/moeder/vriend ben?
  • Welke invloeden heeft de scheiding op mijn functioneren?
  • Hoe kan ik beter in contact komen met mijn dochter/zoon?

Elke vraag, thema, kan besproken worden, samen komen we tot een goede opstelling.

Wil je deelnemen?

De workshops hebben maximaal 12 plekken

U kunt u zich telefonisch of per mail opgeven

Kennismakingsworkshop 40 euro
Opstellingen workshop 70 euro

U kunt zich inschrijven voor 1 of 2 dagen.